Władze federalne w USA przewidują, że wzrost dostępności i sprzedaży dronów wydatnie zwiększy szanse tego, że w przyszłości ktoś może użyć tego typu urządzeń do przeprowadzenia ataku terrorystycznego albo popełnienia innego przestępstwa. Departament bezpieczeństwa narodowego wskazuje m.in. na organizacje terrorystyczne, ekstremistów, pojedyncze osoby, przemytników narkotyków.