Prowadzimy specjalistyczne szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu wykrywania i ochrony przed dronami

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia
Szkolenia Anti Drone - wykrywanie dronów

Opis sytuacji rynkowej w Polsce i na świecie.

Charakterystyka branży i jej rozwoju. Prezentacja uwarunkowań prawnych oraz sposobów reakcji na występujące zdarzenia w poszczególnych państwach.

 

Opis obecnie używanych, cywilnych urządzeń latających – dronów

Rodzaje stosowanych konstrukcji do budowy dronów. Objaśnienie technicznych zasad działania poszczególnych urządzeń mechanicznych i elektronicznych oraz systemów komunikacji z dronem – sposobów jego sterowania.

 

Zagrożenia

Typy niebezpieczeństw w kontekście wykorzystania dronów, występujących obecnie (na przykładach zajść na świecie i w Polsce), jak również analizy wydarzeń mogących wystąpić w przyszłości. Charakterystyka zagrożonych obiektów: ich wrażliwość na nie uprawnione wykorzystanie urządzeń np. latających, ilustracja takich działań , analizy ryzyk omówionych incydentów.

 

 

Obrona

Metody prawne stosowane w Polsce i na świecie. Plany rozwiązań. Mechanizmy wykrywania cywilnych, komercyjnych dronów: zasady działania, wady i zalety poszczególnych rozwiązań, warunki niezbędne do prawidłowej pracy. Prezentacja sytuacji rynkowej: dostępne, działające/sprawdzone urządzenia do obrony przed nieuprawnionym wtargnięciem dronów, przygotowywane prototypy i rozwiązania. Status prawny poszczególnych akcji: od uniemożliwienia wkroczenia drona na ochraniany teren po fizyczną jego likwidację.